Ons manifest

Al sinds jaar en dag heeft er op de Technische Universiteit Eindhoven uitvoerige betrokkenheid plaatsgevonden met betrekking tot de inspraak van studenten op beleidsmatig niveau. Binnen de universiteitsraad wordt deze betrokkenheid en invloed verwezenlijkt. Al meerdere jaren worden, traditiegetrouw, de negen zetels bij de verkiezingen in december naar rato verdeeld tussen de fracties Groep-één en de Eindhovense Studentenraad.

Binnen de kringen ambitieuze studenten is er echter een vragend gevoel dat zich begint te ontwikkelen. Word ik nog wel gehoord? Heb ik nog wel invloed op beslissingen die invloed op mij hebben? Kortom; Word ik als ambitieus student nog wel vertegenwoordigd door deze partijen? Voor een aantal studenten dat zichzelf deze vraag stelde was het antwoord nee. Nee, wij voelen ons niet afdoende gerepresenteerd door de fracties die momenteel zitting nemen namens ‘alle’ studenten in de Universiteitsraad (UR).

Het gevoel van gebrek aan representatie heeft drie verenigingen de handen ineen doen slaan om in Eindhoven een derde studentenpartij op te richten: ‘De Ambitieuze Student Eindhoven’ (DAS Eindhoven). Een partij opgericht ter representatie van de student die naast zijn of haar studie óók actief en ambitieus is. Voor iedere student die lid is van een sport-, studie- of studentenvereniging en die studeren beschouwt als méér dan alleen in de collegezalen zitten.

Voor ons en vele studenten is studeren meer dan in de banken zitten en luisteren naar de professor. In je studententijd moet je jezelf kunnen ontdekken, ontwikkelen en ontplooien. Dát is waar DAS Eindhoven voor waakt: Jouw mogelijkheden je extracurriculair in te zetten en te ontwikkelen. Maar niet alleen het belang van jou als individuele student, ook het belang van de vereniging die jij een warm hart toedraagt. DAS Eindhoven vertegenwoordigt het belang van de studentencultuur en haar onmisbaarheid voor studenten.

Door kritisch te kijken naar onderwijs én regelgeving zullen wij proberen het ontwikkelen van de student buiten de collegezalen te stimuleren en mogelijk te houden op een voor de student zo ideaal mogelijke manier.

Wij streven naar een constructieve en proactieve aanpak om zo snel en efficiënt mogelijk de belangen van alle ambitieuze studenten te kunnen behartigen. Het actief betrekken van de achterban is onderdeel van het streven naar een sfeer op en om de campus die het niet alleen mogelijk maakt om eenieder zichzelf extracurriculair te ontplooien maar dit óók aanmoedigt. Een atmosfeer waarbij er vrijheid is voor activiteiten en zelfontwikkeling buiten de collegebanken en een studieklimaat binnen de campus die het mogelijk maakt om extracurriculaire activiteiten te ondernemen.

Wij willen een TU community waar eenieder zich betrokken kan voelen en in kan zetten bij een vereniging die bij hem of haar past, en het belang verdedigend van álle studentgerichte verenigingen; sport studie, cultuur én gezelligheid.

Met betrokkenheid en aanmoediging van de ambitieuze student willen we een verbindende factor zijn tussen de bestuurlijke lagen van de universiteit, en de student die nét dat beetje meer uit zijn of haar studententijd wilt halen. Kortom; een stem voor De Ambitieuze Student.

 

Leave a Comment