DAS Nieuwsbrief

Het lijkt ons een goed idee om naast de brainstorm meetings jullie ook op de hoogte te stellen wat de resultaten daarvan zijn en welke processen verder nog gaande zijn.

Tijdens de afgelopen Brainstorm meeting begin april hebben we het gehad over PRV’s, studentenhuisvesting en extra curriculaire activiteiten. In deze nieuwsbrief zullen we ook kort toelichten waar de UR in haar algemeenheid mee bezig is.

 

PRV’s

Met jullie feedback zijn we het gesprek aangegaan met de decaan van het Bachelor College en andere betrokkenen. Zij deelden onze mening dat PRV’s op dit moment niet zijn waar ze eigenlijk voor bedoeld waren. Alle faculteiten moeten hun inrichting van PRV’s herzien en toetsen door middel van een ‘interne audit’. De PRV’s zullen hierdoor beter geïntegreerd worden in vakken, we gaan ervan uit dat er ook een punt komt waar de voortgang van PRV’s gecheckt kan worden (denk aan Canvas of OSIRIS), en we gaan proberen dit te koppelen aan ECA’s.

 

Studentenhuisvesting

Verschillende partijen binnen de gemeenteraad wilden eind januari een motie aannemen over een stop van kamer vergunningen in Eindhoven. In reactie daarop heeft DAS een brief namens verschillende student gerelateerde partijen opgesteld om ons ongenoegen te uiten. Om het huisvestingsprobleem op te lossen heeft DAS ook het CvB nogmaals gevraagd hoe het zit met een extra woontoren op de campus. Het CvB legt de bal bij bouwbedrijven om een voorstel te doen, maar staat open voor een extra woontoren op de campus.

 

Algemene voortgang UR

De afgelopen UR vergadering van 23 april 2019 ging alleen over het Onderwijs en Examenreglement (OER). Het belangrijkste van de vergadering was dat er een clausule bij de regeling van Cum Laude komt die verwijst naar de persoonlijke omstandigheden die ook gelden bij het BSA en de ‘harde knip’ regeling. Dit is voor studenten die in aanmerking willen komen voor Cum Laude, maar langer dan 32 maanden gedaan hebben over de Masteropleiding.

 

Wil je deze nieuwsbrief elke 2 maanden in je mailbox krijgen? Schrijf je dan rechtsonder op deze pagina in op de nieuwsbrief!

Leave a Comment