DAS nieuwsbrief + update Achterban

Onze Achterban heeft laatst weer samen mogen zitten om een aantal zaken omtrent studenten te bespreken! Heb jij ook een punt dat je besproken wil hebben of lijkt het je interessant om aan te schuiven bij een brainstorm met DAS Eindhoven? Laat even van je horen middels een mailtje naar bestuur@daseindhoven.nl!
Daarnaast willen we jullie graag op de hoogte houden van de onderwerpen die de revue passeren tijdens onze brainstorms en de andere lopende projecten binnen DAS.

Tijdens de afgelopen brainstorm, welke plaatsvond op 24 september, hebben we het gehad over videocolleges, challenge-based learning en de campagneperiode!

 

Videocolleges

De Achterban haalde aan dat videocolleges nog lang niet voor ieder vak, laat staan voor alle colleges beschikbaar zijn. Dit is iets waar wij als DAS Eindhoven graag verandering in zien. Aangezien studenten vaak niet altijd bij colleges aanwezig kunnen zijn, hetzij door werk, hetzij door andere verplichtingen bij vereniging of andere zaken niet gerelateerd aan studie, is het wenselijk dat alle colleges worden opgenomen zodat deze studenten ze alsnog kunnen volgen op een moment waarop dat voor hun het beste uitkomt. Dit is dan ook een van onze speerpunten voor de aankomende verkiezing!

 

Challenge-based learning

Vanuit de TU/e bestaat er een idee om de manier van studeren aan de Universiteit redelijk om te gooien. In plaats van de huidige manier van verstrekking van stof voor een tentamen, is het plan om dit nu meer ad hoc te laten verlopen. In essentie zal het er ongeveer als volgt uit komen te zien: je ontvangt twee weken aan stof, dit wordt getoetst, je ontvangt twee nieuwe weken aan stof, wordt weer getoetst en zo gaat het riedeltje verder. De focus lijkt te liggen op het feit dat ieder universitair diploma uniek moet worden, aangezien iedereen zo compleet zijn eigen weg in kan slaan.

Argumenten voor:
– Als iedereen in je projectgroep dezelfde kennis ter beschikking heeft zal het project voorspoedig verlopen.
– Studenten worden gedwongen om systematischer te werken, waardoor zij hun werk minder zullen gaan uitstellen, wat handig is om te leren.

Argumenten tegen:
– Van verschillende faculteiten worden hele andere dingen verwacht, waardoor multi-disciplinaire teams niet optimaal kunnen functioneren.
– Sommige mensen studeren veel liever in hun eigen tempo, en deze manier van leren neemt dat op zekere hoogte weg.

Campagne

De campagneperiode aangaande de komende Universiteitsraadsverkiezingen komen er weer aan! Samen met de Achterban hebben we gesproken over welke zaken omtrent studenten we het liefst willen gaan aanpakken in de komende periode. Daarnaast hebben we het gehad over de manier waarop wij onszelf willen laten zien tijdens de campagneperiode.

Wil je deze nieuwsbrief automatisch in je mailbox ontvangen? Meld je dan nu aan!

Leave a Comment