Op bezoek bij DAS Enschede

De fractie en het bestuur van DAS Eindhoven zijn afgereisd naar Enschede om daar met de zusterfractie bij te praten en van elkaar te leren. Na een voedzame maaltijd bij Euros (de roeivereniging) en een interessant praatje van hun voorzitter trokken wij door naar de binnenstad van Enschede om daar de pakkerijverenigingen te bezoeken. Het was een zeer mooie avond!

DAS Enschede heeft dit jaar weer drie zetels weten te behalen in de universiteitsraad van de Universiteit Twente. We zijn benieuwd of we dat komend jaar ook gaan halen!

DAS brainstormt weer!

Afgelopen dinsdag was het weer tijd voor een brainstorm! Deze keer zijn voor de verschillende stellingen een vóór en een tegengroep gemaakt, waardoor een levendige discussie ontstond. Hieronder weer een verslagje!

Moet Metaforum tot 00:00 openblijven?

Argumenten voor:
Sommige mensen werken ’s avonds beter dan ’s ochtends. Voor deze mensen zou het fijn zijn om ‘s avonds wat langer door te kunnen. Daarnaast zijn deadlines vaak ook om 00.00, dus is het fijn als je in metaforum door kan werken tot 00.00. Het langer openhouden van metaforum zou er dus voor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk zelf kan kiezen wanneer ze studeren. Nou is het zo dat er studenten kunnen zijn die hierdoor veel langer door studeren en dat is slecht voor het welzijn van studenten. Echter leer je op de uni als het goed is ook volwassen worden. Het is dus belangrijk dat je zelf leert inschatten hoelaat je naar huis gaat. De TU moet dit niet doen, want in het bedrijfsleven zal je baas ook niet altijd zeggen wanneer je zelf moet stoppen. Ook zou je de universiteit 24/7 open kunnen houden. Dan is het geen optie meer om meta “uit te spelen” en dus wordt er volledig door jezelf bepaald wanneer je gaat studeren. De TU/e zou altijd een studieplek moeten faciliteren.

Argumenten tegen:
Mensen hebben nu vaak het idee dat ze pas goed aan het studeren zijn als ze “metaforum uitspelen”. Als meta om 00.00 dan pas dicht gaat wil je per se nog steeds tot het einde door. Dit is slecht zijn voor het welzijn van de studenten. Je hebt nu mensen die ‘s ochtends vroeg binnenkomen  en niet meer naar buiten gaan tot 23.00. Als je langer open blijft gaan deze studenten nog langer op een dag de boeken in en is de kans op stress, of een burn-out groter. Daarnaast is het maar de vraag of je überhaubt nog wat opsteekt als je zo lang de boeken in duikt. In de laatste uren zal je veel minder productief zijn en is het maar goed als de uni je vertelt dat het tijd is om naar huis te gaan. De uni motiveert nu om om 23:00 te stoppen en dus ook je rust te nemen. Het is goed als de uni verantwoordelijkheid neemt om studenten tegen zichzelf te beschermen. Mocht je dan echt nog door willen studeren kan je dat altijd thuis nog doen.

Moet de TU samenwerken met internationale studenten verplichten?

Argumenten voor:
Je kan door met internationals samen te werken meer wennen aan altijd engels praten. Daarnaast doe je veel verschillende ervaringen op. Veel mensen ervaren dat samenwerken met internationals toch echt wel even flink wat anders is en dat het dus goed is dit op de universiteit al te leren. Daarnaast kan het voor de internationals leuk en leerzaam zijn om ook meer verplicht met Nederlanders samen te werken.

Argumenten tegen:
Als je er geen verplichting van maakt maar als wel veel internationals op de universiteit hebt zal je vanzelf wel eens samenwerken. Soms zit je met internationals, soms niet en dat is prima. De echte omgang met internationals zou je dus juist buiten je studie moeten promoten. Voor de internationals zelf kan het ook juist een keer leuk zijn om met veel andere internationals in een groepje te zitten en niet altijd in de minderheid te zijn. Als de uni 1/3e international maakt kom je vanzelf voldoende in aanraking met internationals. Daarnaast is het belangrijker om met verschillende typen mensen samen te werken en niet alleen met verschillende culturen.

DAS Nieuwsbrief

Het lijkt ons een goed idee om naast de brainstorm meetings jullie ook op de hoogte te stellen wat de resultaten daarvan zijn en welke processen verder nog gaande zijn.

Tijdens de afgelopen Brainstorm meeting begin april hebben we het gehad over PRV’s, studentenhuisvesting en extra curriculaire activiteiten. In deze nieuwsbrief zullen we ook kort toelichten waar de UR in haar algemeenheid mee bezig is.

 

PRV’s

Met jullie feedback zijn we het gesprek aangegaan met de decaan van het Bachelor College en andere betrokkenen. Zij deelden onze mening dat PRV’s op dit moment niet zijn waar ze eigenlijk voor bedoeld waren. Alle faculteiten moeten hun inrichting van PRV’s herzien en toetsen door middel van een ‘interne audit’. De PRV’s zullen hierdoor beter geïntegreerd worden in vakken, we gaan ervan uit dat er ook een punt komt waar de voortgang van PRV’s gecheckt kan worden (denk aan Canvas of OSIRIS), en we gaan proberen dit te koppelen aan ECA’s.

 

Studentenhuisvesting

Verschillende partijen binnen de gemeenteraad wilden eind januari een motie aannemen over een stop van kamer vergunningen in Eindhoven. In reactie daarop heeft DAS een brief namens verschillende student gerelateerde partijen opgesteld om ons ongenoegen te uiten. Om het huisvestingsprobleem op te lossen heeft DAS ook het CvB nogmaals gevraagd hoe het zit met een extra woontoren op de campus. Het CvB legt de bal bij bouwbedrijven om een voorstel te doen, maar staat open voor een extra woontoren op de campus.

 

Algemene voortgang UR

De afgelopen UR vergadering van 23 april 2019 ging alleen over het Onderwijs en Examenreglement (OER). Het belangrijkste van de vergadering was dat er een clausule bij de regeling van Cum Laude komt die verwijst naar de persoonlijke omstandigheden die ook gelden bij het BSA en de ‘harde knip’ regeling. Dit is voor studenten die in aanmerking willen komen voor Cum Laude, maar langer dan 32 maanden gedaan hebben over de Masteropleiding.

 

Wil je deze nieuwsbrief elke 2 maanden in je mailbox krijgen? Schrijf je dan rechtsonder op deze pagina in op de nieuwsbrief!

DAS brainstormt met achterban

Vorige week hadden we onder het genot van een lekkere lunch een brainstorm met onze achterban over onder andere PRV’s, studentenhuisvesting en de waardering van extra- curriculaire activiteiten. Hieronder een kort verslagje!

PRV’s
Over het algemeen worden de PRV’s gewaardeerd, maar er is veel ruimte voor verbetering. Veel studenten hebben baat bij de PRV’s, maar dezelfde skills kun je vaak ook op andere plekken opdoen, binnen of buiten je studie. Ook de timing is belangrijk: leren plannen is bijvoorbeeld erg nuttig in je eerste jaar, maar komt als mosterd na de maaltijd in je derde jaar.

Er kwamen enkele zeer interessante oplossingen boven tafel: bijvoorbeeld opties om zelf PRV’s in te plannen, je eigen, tofste presentatie te filmen en deze in te sturen, trainingen uit het bedrijfsleven… Studenten zijn heel enthousiast om soft skills bij te leren, maar zien wel verbeterpunten aan de huidige invulling hiervan.

Extra curriculaire activiteiten (ECA’s)
Allereerst wordt er opgemerkt dat de universiteit al op enkele punten ECA’s ondersteund: zo is het voor verenigingsbesturen mogelijk om trainingen te volgen, en de trainingen van Wervingsdagen zijn jaar op jaar helemaal volgeboekt. Het zou mooi zijn als meer mensen en bijvoorbeeld ook commissies hier gebruik van kunnen maken.

Wat betreft de erkenning, is de vraag of recruiters er wel op zitten te wachten of niet. Hoe dan ook straalt het uit dat de TU waardeert dat mensen zich buiten hun studie om ontwikkelen, als ze daar ook een erkenning aan hangen.

Studentenhuisvesting
Eindhoven stevent af op een enorm kamertekort. Hoe kunnen we dit oplossen, en wat zou de universiteit kunnen doen?

Opgemerkt wordt dat het mooi zou zijn als de TU de zaak bij de gemeente aankaart. Het welzijn van de studenten is mede de verantwoordelijkheid van de TU, en studentenhuisvesting hoort daar ook bij. Maar weet de TU precies wat een student zoekt in een kamer?

Als DAS zullen wij ook meer in gesprek moeten gaan met alle partijen om dit probleem proberen op te lossen. Tenslotte kwam de vraag: laten wij wel genoeg onze stem horen als studenten? Moet er niet meer actie komen?

 

Het was zeer interessant om over deze onderwerpen in gesprek te gaan en gezamenlijk oplossingen te bedenken. Wil jij er de volgende keer ook bij zijn? Laat het ons weten! 

DAS aanwezig bij brainstorm over studentenhuisvesting

Gisteren was DAS aanwezig bij de brainstorm van de Eindhovense gemeenteraad over studentenhuisvesting.  Eindhoven stevent af op een enorm kamertekort, een probleem wat we de komende jaren gezamenlijk op moeten lossen. DAS denkt hier graag in mee. Er zijn deze avond veel creatieve oplossingen gepresenteerd, maar ook interessante gesprekken gevoerd met gemeenteraadsleden en ambtenaren die bezig zijn met studentenhuisvesting.

DAS maakt zich graag sterk voor voldoende betaalbare studentenwoningen. Het is belangrijk dat bij het realiseren van deze woningen rekening wordt gehouden met de wensen van studenten. Er moeten niet alleen dure studio’s, maar vooral woonvormen met gedeelde woonkamer bijkomen. Daarnaast moet de TU/e of Fontys, én de binnenstad met de fiets bereikbaar zijn.

We kijken terug op een interessante avond en zullen ons blijven inzetten voor goede studentenhuisvesting.