Fraction

Fractie 2019

Charlot Felderhof | fractievoorzitter

Ik ben Charlot en ik zit nu in het derde jaar van mijn bachelor Industrial Design. Naast mijn studie werk ik bij het communicatie expertise centrum waar ik help bij de functionele werking van de TU/e websites en ben ik actief bij een studentenvereniging.
In de afgelopen jaren heb ik de universiteit zien groeien. De TU/e doet hard zijn best om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en dat is goed om te zien. Desondanks zie ik ook dat de studiedruk onder de studenten toeneemt, vooral nu er studentenstops zijn geplaatst op verschillende studies. En dat mag niet ten onder gaan aan je studententijd, want dat is meer dan alleen studiepunten halen! Ik vind het belangrijk om jezelf te ontwikkelen naast je studie omdat ik vind dat dit bijdraagt aan je persoonlijke groei. Zelf doe ik dit door verschillende commissies bij mijn vereniging, maar het kan ook in de vorm van bijvoorbeeld bestuursjaar of door deel te nemen aan een studententeam. Hiermee kun je je onderscheiden van studenten die dezelfde studie volgen. Ik wil graag dat er vanuit de TU/e meer waardering komt voor deze studenten en dat er meer ondersteuning voor deze ambitie komt.

 

Mathijs Klaassen | fractielid

Ik ben Mathijs en vierdejaars student Technische Bedrijfskunde. De afgelopen paar jaar heb ik gemerkt dat ik een grote groei op persoonlijk vlak heb doorgemaakt door middel van verscheidene commissies en functies binnen mijn studentenvereniging. Met DAS wil ik ervoor zorgen dat andere TU/e studenten dezelfde vrijheid, ruimte en waardering kunnen krijgen om hun ambitie te kunnen najagen. Ik geloof dat studeren meer is dan alleen vakken halen. Daarnaast is de toestroom van studenten naar de universiteit enorm toegenomen en de studiedruk onder studenten is niet achtergebleven. Het blijft echter erg belangrijk om te genieten van de paar studentenjaren die een student aan de TU/e gegund zijn en daarnaast moet er ook ruimte zijn om jezelf te kunnen ontwikkelen op een persoonlijk vlak. 

 

Fractie 2018

Pauline Offeringa | fractievoorzitter

Sinds ik naar Eindhoven ben gekomen voor mijn studie, heb ik de universiteit enorm zien groeien in het aantal studenten en de hoeveelheid faciliteiten voor studenten. Er wordt veel moeite gedaan om nieuwe studenten te trekken, toch miste ik de juiste ondersteuning om alles uit mijn studententijd te kunnen halen. Wat mij betreft is studeren zoveel meer, meer dan vakken volgen en studiepunten halen. In deze jonge jaren vormen wede volwassen versie van onszelf en hier draagt een studie heel erg aan bij. Daarnaast zijn extra curriculaire activiteiten ook een heel belangrijk onderdeel van de ontplooiing. Met deze prestaties kun jij je onderscheiden van de studenten die dezelfde studie volgen. Studenten die zich graag willen ontwikkelen op een andere manier, zoals een bestuursjaar, een studententeam of een commissie. Mijn droom is dat de universiteit entrepreneurs en intellectuelen creëert en geen universele technologen.

 

Mirko Bolsenbroek | fractielid

Als inmiddels vierdejaars student Sustainable Innovation heb ik mij de afgelopen jaren kunnen ontwikkelen door het uitvoeren van commissies, eerst bij mijn studievereniging Intermate en daarna bij Demos. Ik vind het erg belangrijk dat daar ruimte voor is naast je studie. Ook op de middelbare school was ik altijd al actief, eerst in de Medezeggenschapsraad van de school zelf, maar ook in de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad waar de meeste scholen in regio Den Haag bij waren aangesloten. Daarom is het extra leuk om de medezeggenschap op de universiteit ook mee te maken.