DAS – for the Ambitious Student

(This site is under construction, English content will be added)
Al langere tijd veranderen er veel zaken binnen Eindhoven en de TU/e die van invloed zijn op studenten. Vaak heeft dit invloed op de wijze waarop ambitieuze studenten omgaan met hun studie en hoe zij hun eigen ontwikkeling inrichten en vormgeven. Het is van belang dat deze groep studenten gerepresenteerd wordt bij beleidsmatige besprekingen, ook op de TU/e. Iedere student die actief en ambitieus is heeft het recht vertegenwoordigd te worden. Iedere student die lid is van een sport-, studie-, cultuur- of studentenvereniging en studeren ziet als meer dan colleges verdient een stem. Dit gevoel heeft geleid tot de oprichting van studentenbeweging ‘De Ambitieuze Student Eindhoven’ (DAS Eindhoven). DAS Eindhoven is er voor eenieder die het belangrijk vindt om zich extra curriculair te ontwikkelen en probeert hen daarin te helpen waar mogelijk. Wij willen dit doen binnen alle kaders die ons geboden worden. Middels een constructieve, proactieve houding, gefocust op het actief betrekken van de ambitieuze student wordt gestreefd naar de mogelijkheid voor studenten zich te ontwikkelen buiten het aangeboden onderwijs. DAS Eindhoven streeft naar het verwezenlijken van een universiteit waarbij er vrijheid is voor extracurriculaire ontwikkeling en een studieklimaat dat ruimte biedt voor deze ontwikkelingen. DAS Eindhoven streeft er naar een verbindende factor te vormen tussen de ambitieuze TU student en de bestuurlijk lagen van de universiteit.